Авторські розробки

   Авторські розробки розробка та видання з 1996-2016 рр.

Даниленко Валентин Всеволодович

Навчально-наочні посібники:

1. Комплект плакатів з історії України, 7, 8 клас, 24 плакатів.              Видавництво “Генеза” 1996 р.
2. Атлас з історії стародавнього світу., 6 клас.                                                НВП “Картографія”, 1996 р.

Навчальні посібники     (Синхроністична хронологічність подій в Україні, Європі, світі)

3. Історія стародавнього світу., 6 клас
4. Історія України. Всесвітня історія (найдавніші часи – 1500 р.), 7 клас
5. Історія України. Всесвітня історія. 1500-1800 рр., 8 клас
6. Історія України. Всесвітня історія. 1800-1914 рр., 9 клас
7. Історія України. Всесвітня історія. 1914-1939 рр., 10 клас
8. Історія України. Всесвітня історія. 1939-1945 рр., (І ч.), 11 клас
9. Історія України. Всесвітня історія. 1945-1990 рр., (ІІ ч.), 11 клас
10.Історія України. Всесвітня історія. 1990-2000 рр.,(ІІІ ч.), 11 клас
                                                                            Київ: ДП “Видавництво Учитель”, 2002 р.
                  Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 2002 р.

Робочі зошити:

11. Робочий зошит з історії стародавнього світу., 6 клас
12. Робочий зошит з історії України., 7 клас
13. Робочий зошит з всесвітньої історії., 7 клас
14. Робочий зошит з історії України., 8 клас
15. Робочий зошит з всесвітньої історії., 8 клас
16. Робочий зошит з історії України., 9 клас
17. Робочий зошит з всесвітньої історії., 9 клас
Київ: ДП “Видавництво Учитель”, 2003 р., 2004 р.
Схвалено Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 2002 р.

Опорні зошити:

18. Опорний зошит. історії України. Всесвітня історія. Інтегрований курс, 6 кл.
19. Опорний зошит з історії України., 7 клас
20. Опорний зошит з основ правознавства, 9 клас
Київ: ДП “Видавництво Учитель”; 2006 р., 2007 р.
21. Опорний зошит. Всесвітня історія, 7 клас
22. Опорний зошит з історії України., 8 клас
23. Опорний зошит. Всесвітня історія, 8 клас
Київ: ДП “Видавництво Учитель”; 2008 р.

Навчальні посібники та робочі (опорні) зошити складено відповідно до навчальної програми з всесвітньої історії та історії України (Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–6611 від 23.12. 2004р.) та схвалені комісією суспільнознавчих дисциплін секція “Історія” Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерство освіти і науки України. (Лист Науково-методичного центру середньої освіти  Міністерства освіти і науки України, № 14/18 1-540 від 26. 06.2005 р.).

Авторська розробка та підготовка до виданнь:

1. Опорний зошит.  Історія України.Всесвітя історія, 6 клас
2. Опорний зошит. Історія України., 7 клас
3. Опорний зошит. Всесвітня історія, 7 клас
4. Опорний зошит. Історія України., 8 клас
5. Опорний зошит. Всесвітня історія, 8 клас
6. Опорний зошит. Історія України., 9 клас
7. Опорний зошит. Всесвітня історія., 9 клас
8. Опорний зошит. Історія України., 10 клас
9. Опорний зошит. Всесвітня історія,10 клас
Київ: ДП “Видавництво Учитель”; 2010-2015 рр.

         

   2.62

Для комплексного вивчення історії в сихроністично- хронологічному викладі було підготовлено і видруковано опорні зошити з історії України для 7, 8, 9, 10 класів, з Всесвітної історії для 6, 7, 8, 9, 10 класів  середньої школи.

Пропоновані опорні зошити складено відповідно до державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів України.

В зошитах подана друкована основа: рекомендовані науково-популярні видання для читання; теми уроків; зміст навчального матеріалу (план), дати, події, терміни, документи та інша історична інформація, що скорочує час на запис в зошиті. Також вчитель зможе проконтролювати самостійну роботу учня.

Розроблено навчально-наочний розвиваючий матеріал (таблиці, схеми, довідки-тексти, дати, події, тематичне оцінювання (початковий, середній, достатній, високий рівень). Після додаткових записів на уроках, вдома учень має конспект по темах. Накопичений історичний матеріал дає можливість підготуватися до тематичного тестування, а в майбутньому до зовнішнього незалежного оцінювання. Також в зошиті подано пам’ятки, які можна використати під час підготовки того чи іншого питання або теми в цілому. При вивченні історії України й під час роботи з підручником, атласом, контурною картою, навчальними посібниками ви можете використовувати засоби навчання (аудіо–відео–DVD записи, комп’ютерні програми).

     Схвалено  Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 2015 р.

                                            Авторська розробка контурних карт до Атласу з історії України  

                         

                            

                                               Посібники в синхронно-хронологічному викладі

Міністерство освіти і науки України рекомендує вивчення всесвітньої історії та історії України в загальноосвітніх закладах освіти синхронізовано.  Вчитель-методист історії В.В. Даниленко на протязі декількох навчальних років в ЗНЗ, при вивченні історії (історія України та Всесвітньої історії) курс синхронізував, підготував та видрукував навчальні посібники з історії України, Європи, світу (сихроністична хронологічність подій) для 6, 7, 8, 9, 10, 11 (1, 2, 3 частини) класів.

В навчальних посібниках історичну інформацію подано в сихроністично-хронологічних таблицях (історичні дати і події в Україні, в Європі та світі).

Посібники допоможуть учням та вчителям проаналізувати, зрозуміти, запам’ятати історичну інформацію в єдиному світовому цивілізаційному процесі, сформувати співвідповідальність за долю України, Європи, світу на уроках, а також нададуть інформаційну допомогу учням.

Також інформаційно-довідковий історичний матеріал допоможе скоротити час для пошуку відповідів на творчі завдання й тести в опорному зошиті.

Навчальні видання допоможуть учням ЗНЗ більш раціонально вивчати історію України, всесвітню історію протягом навчального року, а також дадуть змогу підготуватися до практичних занять, контрольних робіт, державної підсумкових робіт з історії України, всесвітньої історії, тематичного та зовнішнього незалежного оцінювання.

 Схвалено  Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 2015 р.

            ñòàðîä. ñâ³ò_òèòóë   Í÷_1500_òèòóë   1501-1800_òèòóë    3-1801-1900,òèòóë

1901-1938,òèòóë     3-1939-1945òèòóë   1945-1990,òèòóë  1991-ÑÜÎÃÎÄÅÍÍß,òèòóë

Схвалено  Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, 2015 р.

           Методичні рекомендації до вивчення історії в сихронно-хронологічному викладі

 Нч_1500_титул Í÷_1500_òèòóë Í÷_1500_òèòóë Í÷_1500_òèòóë                                                              Í÷_1500_òèòóë  Í÷_1500_òèòóë  Í÷_1500_òèòóë

                                                   В методичних рекомендаціях пропонується:

  • методичні рекомендації вчителям стосовно проведення практичних занять на уроках історії у 7-9-х класах школи;
  • календарно-тематичне планування при вивченні історії України у 5-у класі  школи;
  • календарно-тематичне планування при вивченні Історії України, Всесвітньої історії (інтегрований курс), 6-й клас школи;
  • календарно-тематичне планування  при  вивченні історії у 7-11-х класах   школи.                                                                                                       Основний матеріал структурований за типовою схемою проведення уроків.

Всі  електронні тексти    навчальних посібників  опубліковані на сайті  http://uchitel.com.ua у відповідності з діючим законодавством України  - ЗАКОН УКРАЇНИ  № 3792-XII « Про авторське право і суміжні права»,23.12.1993 р.  Всі авторські права на навчальні видання  зберігаються за автором. Будь-яке комерційне або інше використання заборонено.

mozabook_promo_1

Освітнє програмне забеспечення для створення інтерактивних уроків в мультимедійному класі. Скачати  демо версію можна  тут   http://www.mozaweb.com/uk/mozabook.php?cmd=download 

Прошу надіслати замовлення  на  придбання ПЗ  e-mail: uchitel.danylenko@ukr  Тел. моб: +38067 220 13 95              +38050 410 51 50