Практичні заняття, 7 кл.

В 2016-2017 навчальному році у межах навчального предмета історія в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладах України учні вивчатимуть «Історію України, Всесвітня історія».

Добрі знання можуть мати учні тільки тоді коли вони будуть зацікавлені на уроках історії.    З метою набуття школярами історичної і інших компетентностей відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною складовою програми вперше стають спеціальні уроки – практичні заняття.

Також такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями.

Зміст практичних занять у 7 класі уможливлює розвиток предметних умінь, сприяє формуванню ключових елементів та історичної компетентності відповідно до вікових особливостей учнів.

Електронний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування курсу історії України в 7-му класі; методичні рекомендації вчителям стосовно проведення практичних занять на уроках історії; додатки (заохочування учнів 7-го класу до читання додаткової літератури); пам`ятки (як скласти історичне повідомлення; робота з текстом підручника та історичними документами; вимоги до плану; як скласти простий план; структура уроку).

Обов`язковою умовою успішного навчання історії в 7 класі є різноманітна самостійна робота учнів.

Рекомендується  застосовувати різні  методи навчання.

У 7 класі програмою передбачено п`ять практичних занять з історії України та шість -  Всесвітня історія.

Методичні рекомендації 11 практичних занять укладено відповідно до навчальної програми та підручників з історії України, Всесвітньої історії для 7 класу, затверджені Міністерством освіти і науки України.

Додатково при виконанні практичних занять необхідно використовувати навчальний Атлас і контурну карту з історії України та Всесвітньої історії, 7 кл.

Результати практичних занять учні записують в опорний зошит з друкованою основою (автор – Валентин Даниленко).

Практичні заняття 7 клас  доступне для БЕЗКОШТОВНОГО СКАЧУВАННЯ  в форматі  pdf