Практичні заняття, 9 кл.

В 2018-2019 навчальному році у межах навчального предмета історія в 9 класі загальноосвітніх навчальних закладах України учні вивчатимуть « Історію України,Всесвітня історія».

Добрі знання можуть мати учні тільки тоді коли вони будуть зацікавлені на уроках історії.

З метою набуття школярами історичної і інших компетентностей відповідно до державних вимог із загальноосвітньої підготовки учнів окремою структурною складовою програми вперше стають спеціальні уроки – практичні заняття.

Також такі заняття в курсі історії мають подвійну мету: є способом вивчення нового матеріалу на основі опрацювання історичних джерел та важливим засобом формування предметних умінь і навичок учнів. Кожне із пропонованих практичних занять присвячується певній темі та передбачає переважно самостійну роботу учнів над окремими питаннями теми з використанням різноманітних джерел знань (підручники, де вміщено тематичні історичні джерела – як текстові, так і візуальні, довідкові матеріали, запитання і завдання, інтернет-ресурси, фонди музеїв, місцеві історичні пам’ятки, оглянуті учнями.

Зміст практичних занять у 9 класі уможливлює розвиток предметних умінь, сприяє формуванню ключових елементів та історичної компетентності відповідно до вікових особливостей учнів.

Електронний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування курсу історії України в 9-му класі; методичні рекомендації вчителям стосовно проведення практичних занять на уроках історії; додатки (заохочування учнів 9-го класу до читання додаткової літератури); пам`ятки (як скласти історичне повідомлення; робота з текстом підручника та історичними документами; вимоги до плану; як скласти простий план; структура уроку).

Обов`язковою умовою успішного навчання історії в дев`ятому  класі є різноманітна самостійна робота учнів.

Рекомендується застосовувати різні методи навчання.

У 9 класі програмою передбачено вісім практичних занять з історії України та шість — Всесвітня історія.

Методичні рекомендації 14 практичних занять укладено відповідно до навчальної програми та підручників з історії України, Всесвітньої історії для 9 класу, затверджені Міністерством освіти і науки України.

Додатково при виконанні практичних занять необхідно використовувати навчальний Атлас і контурну карту з історії України та Всесвітньої історії, 9 кл.

Результати практичних занять учні записують в опорний зошит з друкованою основою (автор – Валентин Даниленко).

Практичні заняття 9 клас, доступне для БЕЗКОШТОВНОГО СКАЧУВАННЯ в форматі  pdf