Історія України, ХVІ-ХVІІІ ст., 8 кл.

1.16

Дорогі учні!

У 7 класі ви системно вивчали історію України від історії східнослов’янських союзів до XV століття, засвоїли і запам’ятали матеріал про період становлення України в добу раннього Середньовіччя: виникнення та розквіт Київської держави, політичне роздроблення Київської Русі, монголо-татарську навалу на українські землі, Галицько-Волинську державу – безпосередню спадкоємицю політичної та культурної традиції Київської держави. Доба пізнього Середньовіччя (XV-XVI ст.) – це трагічна доба для України: українські землі були завойовані іноземними державами, розчленовані на частини, і над українським народом нависла загроза втрати своєї етнічної самобутності.

За навчальний рік ви простежите історичний шлях поступу українського народу – шлях боротьби за незалежність України: становлення українського козацтва та Запорозької Січі; національно – визвольні  повстання в першій чверті XVII ст.; Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького середини XVII ст.; поділ Гетьманщини; мужність і трагедія Івана Мазепи та Пилипа Орлика, ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини, розгортання гайдамацького руху на Правобережній Україні, становище західноукраїнських земель у другій половині XVIIІ ст. та рух опришків; ліквідація  Зопорозької Січі; розвиток української культури протягом XVI ст. – другої  половини XVIIІ ст.

Пропонований опорний зошит складено відповідно до кількості годин тематичного планування з історії України в 8 класі. Подана друкована основа: рекомендовані науково-популярні видання для читання; теми уроків; зміст навчального матеріалу (план), дати, події, терміни, документи та інша історична інформація, що скорочує час на запис в зошиті. Також вчитель зможе проконтролювати самостійну роботу учня. Розроблено навчально-наочний розвиваючий матеріал (таблиці, схеми, довідки-тексти, дати, події, тематичне оцінювання (початковий, середній, достатній,високий рівень), практичні заняття. Після  додаткових записів на уроках, вдома учень має конспект по темах. Накопичений історичний матеріал дає можливість підготуватися до тематичного тестування, а в майбутньому до зовнішнього незалежного оцінювання. Також в зошиті подано пам’ятки, які можна використати під час підготовки того чи іншого питання або теми в цілому.

При вивченні історії України й під час роботи з підручником, атласом, контурною картою, навчальними посібниками ви можете використовувати засоби навчання (аудіо-, відеозаписи, діапозитиви, комп’ютерні програми тощо).

Міністерством освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

 В розділі  Структура опорного зошиту доступна для БЕЗКОШТОВНОГО СКАЧУВАННЯ в форматі  pdf

Замовити ОПОРНІ ЗОШИТИ можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Замовити КАРТОГРАФІЧНІ видання можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Здоров’я, наснаги, успіхів Вам!