Історія України, кінець ХVІІІ-ІІ пол. ХІХ ст., 9 кл.

1.18

Дорогі учні!

У 8 класі ви системно вивчили історію українського народу – шлях боротьби за незалежність України: зародження, становлення козацтва та Запорозької Січі; козацько-селянські повстання, національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої в середині XVII ст., поділ Гетьманщини та боротьба за незалежність, культуру України в XVII – першої половини XVIII ст.

За навчальний рік ви простежите історичну долю України періоду з другої половини XVIIІ-ХІХ ст.: витоки формування української нації, ліквідація державності та автономії України, завершення її розподілу між Російською Австрійською імперією; Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812, 1828-1829 рр.; в російсько-французькій війні 1812 р.; період занепаду кріпосницьких відносин; декабристи та Україна, діяльність Кирило-Мефодіївського братства; реформи 60-х років ХІХ ст.; соціально-економічне становище та національно-визвольний рух під час революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях; національно-культурне відродження України.

Пропонований опорний зошит складено відповідно до кількості годин тематичного планування з історії України в 9 класі. Подана друкована основа: рекомендовані науково-популярні видання для читання; теми уроків; зміст навчального матеріалу (план), дати, події, терміни, документи та інша історична інформація, що скорочує час на запис в зошиті. Також вчитель зможе проконтролювати самостійну роботу учня. Розроблено навчально-наочнийрозвиваючий матеріал (таблиці, схеми, довідки-тексти, дати, події, тематичне оцінювання (початковий, середній, достатній,високий рівень), практичні заняття. Після додаткових записів на уроках, вдома учень має конспектпо темах. Також рекомендовано проведення семінарів. Зібраний історичний матеріал дає можливість підготуватися до тематичного тестування, а в майбутньому до зовнішнього незалежного оцінювання. Також в зошиті подано пам’ятки, які можна використати під час підготовки того чи іншого питання або теми в цілому.

При вивченні історії України й під час роботи з підручником, атласом, контурною картою, навчальними посібниками ви можете використовувати засоби навчання (аудіо-, відеозаписи, діапозитиви, комп’ютерні програми тощо).

Міністерством освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

В розділі  Структура опорного зошиту доступна для БЕЗКОШТОВНОГО СКАЧУВАННЯ в форматі  pdf

Замовити ОПОРНІ ЗОШИТИ можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Замовити КАРТОГРАФІЧНІ видання можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Здоров’я, наснаги, успіхів Вам!