2016

 0-3.78 

У 2016 році виповнюється:

1110 Перша документальна згадка про місто Переяслав- Хмельницький (Переяславль, пізніше Переяслав) (тепер Київська обл.).  ( 906 р.)  Угорці  вторглися в Моравію й спопелили квітучі слов’янські землі. Великоморавська держава занепала. Центр політичного розвитку перемістився в чеські землі. ( 906 р.).Унаслідок розпаду Великоморавської  держави Чехія стала самостійним князівством ( 906 р.).
1020 Похід дружин князя Володимира на Волзьку Булгарію. ( 996 р.)Прорив печенігів до Києва. ( 996 р.)Укладення у Києві літописного зводу князя Володимира.( 996-997 рр.) Болеслав II  за підримки римської церкви здобув перемогу над Славниковичами, зруйнував Лібіце, винищив їхній рід і оволодів усією Чехією (996 р.)
1000 Мстислав Володимирович (Хоробрий) вів боротьбу з хозарами. Спільний похід руських дружин і візантійського війська на хозар.(1016 р.) Після смерті  короля датчан Свена І Великобородого його син Кнуд придушує  повстання англосаксів (1016 р.).
990 Князювання Мстислава Володимировича (Хоробрий) в Чернігові (1024-1036).Касоги і яси оволоділи Тмутаракані. Голод і народні хвилювання у Суздальській землі .Печеніги перейшли Дунай і вторглись у Візантію. На р. Волга засновано місто Ярославль (1036 р.).
970 Укладення миру між Київською Руссю і Візантією. (1046 р.)Посольство Ярослава Мудрого до німецького імператора Генріх ІІІ.(1046 р.) Синоди в Сутрі й Риму: Імператор Німецької імперії  Генріх ІІІ зміщує трьох пап і усуває вплив римських партій знаті при обранні пап. (1046 ).Повстання в Угорщині. Усунення короля Петра. Правління короля Андрія І (Антраша І, Ендре І) (1046-1051 р.).
960 У Києві диякон Григорій переписує із давньоболгарського оригіналу для новгородського посадника Остромира Євангеліє (Остромирове Євангеліє ). Прикрашене мініатюрами трьох євангелістів (Іонна, Марка, Луки), заставками, ініціальними літерами – найдавніша датована пам’ятка старослов’янської писемності у   давньоруській редакції. (1056-1057 рр.) Правління імператора Німецької імперії  Генріха ІV   з Салічеської династії  (1056-1105 рр.).
950 Володимир Мономах одружився на принцесі Гиді, дочці  англійського короля Гарольда ІІ. (1066 р.) Правління англійського короля Гарольда ІІ з Саксонської династії (1066)Воєнний період підкорення Англії норманами. (1066-1075рр.).Битва при Гастінгсі між військами англосакського короля  Гарольда ІІ й герцога Вільгельма  Завойовника.  Гарольд ІІ загинув під час битви. Вільгельма було проголошено королем Англії (1066 р., 14 жовтня).
940 Після смерті Святослава Ярославича Ізяслав і Всеволод позбавили Святославичів Олега і Ярослава батьківського Чернігова, що спричинило усобицю. У ній взя­ли участь і позбавлені спадщини Ростиславичі, нащадки старшого Ярославового сина Володимира, який помер раніше за батька. Базою для князів-ізгоїв часто була віддалена Тмуторокань, звідки вони вирушали на Русь, залучаючи до  своїх походів і половців. (1076 р.)У Києві диякон Іоанн укладає  “Ізборник” – книгу, що містить основні положення християнського віровчення, уривки з творів Іоанна Златоуста, Афанасія Александрій-ського, Анастасія Синаїта, житійної літератури. (1076 р.)Князювання Всеволода Ярославича в Києві. Був одружений із внучкою візантійського імператора Константина Мономаха. Заснував Києво-Видубицький монастир. Був високоосвіченою на той час людиною, знав п’ять іноземних мов. (1076, 1078-1093 рр.) Синод в Увормеї: Генріх ІV і німецькі єпископи проголошують, що папу  Римського Григорія VІІ скинуто (1076 р., січень).Княжіння у Турові Святополка Ізяславича. (1076-1086 рр.). Папа Римський Григорій VІІ скидає і відлучає від церкви імператора Німецької імперії  Генріха ІV.(1076 р.).Затвердження комуни у місті Камбре. Це була перша комунальна хартія у Франції.(1076 р.). 
930 Заснування київським князем Всеволодом Ярославичем церкви св. Андрія і жіночого монастиря. Ігуменею його стала княжна  Анна (Янка) Всеволодівна. (1086 р.)Заснування у Києві першої школи для жінок.(1086 р.) За розпорядженням англійського короля Вільгельма І Завойовника з метою обкладенням населення податками і виявлення розмірів володінь васалів у 34 графствах проводиться переписи і складається   «Книга Страшного суду»  в Англії – земельний кадастр, у якому всі володіння переписуються за вартістю їхнього річного прибутку (1086 р.)
920 Перемога князя Святополка Ізяславича над половцями в битві під Переяславом. (1096  р.)Розорення Київської і Переяславської земель половецькими ханами Боняком, Курею і Тугорканом. Розгром половців руською дружиною на р.Трубіж. (1096  р.)Літописна  згадка про Кловський (Стефанів) монастир під Києвом. (1096  р.)Укладення переяславським князем Володимиром Всеволодовичем листа (”грамотки”) до чернігівського князя Олега Святославина – пам’ятка давньоруського епістолярного жанру. (1096-1097  рр.) Відбулися Хрестові походи — це воєнно-колонізаторські походи до країн Близького Сходу (Сирії, Палестини, Єгипту), що здійснювалися під релігійними гаслами боротьби християн проти «невірних» (мусульман) та визволення «гробу Господнього» і «свя­тої землі» Палестини. Організатором походів була католицька церква, зацікавлена в колонізації нових земель, зміцненні пози­цій папства в Європі. Водночас важливим було також те, що з кін­ця X ст. в Європі відбувалося економічне піднесення і вона вела з мусульманським світом боротьбу за торговельні шляхи Се­редземномор’я, оскільки контроль за Палестиною значно спростив би торгівлю європейських купців. (1096-1270  р.). Перший хрестовий похід. (1096-1099  рр.).
910 Укладення ігуменом одного з чернігівських монастирів Даниїлом літературного твору з жанру паломницьких “ходінь” – «Житія і ходіння Даниїла, Руської землі ігумена». (1096 р.)Спорудження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря.(1106-1108  рр.) Мінський князь Гліб Всеславич із братами організував походи на земгалов (одне із племен нащадків латишів) і в Литву Завілейську (1096). Правління польського короля Болеслава ІІІ.(10961138 рр.)
900 Укладення ігуменом Видубицького монастиря Сильвестром так званої другої редакції “Повісті минулих  літ”.(1116 р.)Похід дружин переяславського князя Ярополка Володимировича і чернігівського княжича Всеволода Даниловича на половців. Перемога над половцями. Захоп-лення половецьких міст Шарукань, Бугров, Балин на р. Сіверський Донець. (1116 р.) Похід смоленського князя В’ячеслава Володимировича (пізніше став  турівським князем) на Мінське князівство, захопив міста Оршу і Копись (1116 р.).Літописна згадка про заснування князем Володимиром Всеволодовичем міста Володимира на Клязьмі.(тепер Росія). (1116 р.)
880 Кирик Новгородець написав математично-астроно-мічний трактат ”Учення про числа”. (1136 р.)Боротьба за Київський княжий стіл між Мономаховичами і чернігівськими Ольговичами.(1136-1138 рр.) Народне повстання в Новгороді. Новгородці вигнали з міста князя Всеволода Мстиславича та встановили  боярську республіку(1136 р.) Похід імператора Німецької імперії  Лотаря ІІ в Італію. (1136-1137 рр.)
860 Константинополь, не сприймаючи призначення  київським митрополитом  Клима Смолятича, послав до Києва іншого  Митрополита — Константина. (1156 р.)Спорудження в Володимирі на замовлення волинського князя Мстислава Ізяславича Успенського собору.(1156-1160 рр.) Будівництво Юрієм Долгоруким фортеці  в Москв на Боровецькому пагорбі з загальною протяжністю стін близько 850 м ( більше 3-х  га)(1156 р.).Правління грузинського царя Георгія ІІІ, продовжувача справи Давида ІV Будівничого. Грузія поширила вплив на Північний Кавказ і Східне Закавказзя, Іранський Азербайджан, Вірменію і Південно-Західне Причорномор’я  (1156-1184 рр.).
850 Похід військ князя Ростислава Мстиславича на південь Русі для захисту  Грецького, Залозного  торгівельних шляхів (караванів купців) від нападів кипчаків. (1166 р.) Правління Стефана І Неманя в Сербії – засновника династії Неманичів. При ньому об’єднанні землі: Східна і Дунайська Сербія, Далмація, Герцеговина, Черногорія  (1166-1199 р.).
830 Напад половецьких орд на Переяслав. Відбиття нападу половців дружиною князя Володимира Глібовича. Поразка половців.(1186 р.) Іван і Петро Асені засновують Другу Болгарську державу (царство) з центром у Тирново (існувала до 1396)(1186 р.).
820 Перша документальна згадка про місто Камінь – Каширський (Камінь,Камінь-Каширськ)  (тепер Волинська обл.), Мукачево (тепер Закарпатська обл.). (1196 р.) Правління сина Стефана І Немана Стефана ІІ Першовінчального (з 1217-король) в Сербській державі (1196-1228 рр.).
810 Князювання в Галичі новгород-сіверських князів Ігоревичів. Розпад Галицько-Волинського князівства на уділи. Міжусобна боротьба князів і бояр. Терор Ігоревичів проти своїх супротивників. Страта Ігоревичів. (1206-1211 рр.) На курултаї (з`їзд) усієї монгольської знаті, який був скликаний в урочищі Деліун-Болдак, поблизу р. Онону в Монголії обирають Темерджина (Темучин) великим ханом. З цього часу він іменує себе Чингісханом (Чингіс-хан, бл.1155-1227рр.,»Чингіс»-тюрське-море) (1206 р.).
790    Перша документальна згадка про місто Кременець (тепер Тернопільська обл.).(1226 р.) Переселення Тевтонського ордену в Прибалтику.(1226 р.)Правління  короля Людовика ІХ Святого з Капетингів  у Франції (1226-1270 рр.).
770
 
Укладення союзу між Данилом Романовичем та угорським королем Белою ІV в боротьбі проти ординців.(1246 р.)Похід на Литву галицько-волинських князів Василька та Данила Романовичів. (1246 р.) За наказом хана Батия в Орді страчені князь Михайло Чернігівський і його боярин Федір. Після вбивства в Золотій Орді останнього  чернігівського князя Михайла Всеволодовича князівство почало розпадатися на дедалі дрібніші уділи. Згодом канонізованого церквою як мученика за православну віру (1246 р., 20 вересня).

      760
Перша згадка в джерелах про місто Львів. Місто заснував Данило Романович  Галицький і назване  так на честь його сина Лева. Виникнення Львова пов’язане зі шлюбом сина Данила Галицького Лева  з угорською королівною. (1256 р.) В Італії виникає Орден августинів – відлюдників (1256 р.).
660 Надання польським  королем Казимиром ІІІ  Магдебурзького права місту Львову, що перетворило місто на один з провідних центрів розвитку ремесла та торгівлі у Східній Європи. (1356 р.) «Золота була»  імператора Священної Римської імперії  Карла ІV  закріпила політичну роздробленість Німецької імперії. (1356 р.)
650 Казимир ІІІ підписав договір із Великим князівством Литовським, за умовами якого до Польщі відійшла Західна Волинь з Холмом і Белзом, а Східна залишилась у Любарта. Владу польського короля визнали й поділь­ські князі, сини Коріята Гедиміновича, які щойно отримали край з ласки Ольгерда.(1366 р.) Будівництво кам`яного кремля в Москві з білого ізвестняка за часів князя Дмитра  Івановича (Донській). Білокам’яний Московський Кремль проіснував до 1490 р. (1366-1368 рр.).
       610

 Укладення за ініціативою тверського єпископа Арсенія нової редакції Києво-Печерського патерика (Арсеніївської).(1406 р.)

 

Литовське-московська війна, внаслідок якої до Лит­ви відійшов ряд міст Московської держави — Вязьма, Козельськ, Мценськ. Тверські та рязанські князі ви­знали васальну залежність від литовського князя  Вітовта. Російсько-литовський кордон було встановлено по р. Угра. Вітовт більше не здійснював серйозних наступів на Московську державу (1406-1408 рр.).
600 Напад ногайської (татарської) орди на чолі з мурзою Едигеєм на Київ. Пограбування та розорення Київщини та Волині. Києву від пограбування вдалося відкупитися.(1416 р., липень) Турецьку державність до самих основ уразило народне повстання на чолі з шейхом Бедреддіном Сімаві (1416 р).Піврічний кривавий морок завершився для «бунтівників» поразкою, а шейха-махді повісили за вироком суду духовенства. Лише в 1420-х роках Туреччина  відродилася як єдина держава. (1416 р.)
 580 Київську митрополію посідає грек Ісидор. Брав участь у діяльності Ферраро-Флорентійського собору, підтримав унію, за що після повернення до Москви його було ув`язнено. Згодом виїхав до Рима. (1436-1441 рр.) Заснування Соловецького монастиря в Московській державі. (1436 р.)Король Франції Карл VІІ вступив до Парижу. (Столітня війна) (1436 р.).
560 Перша документальна згадка про міста  Борщів (тепер Тернопі-льська обл.),Новоселиця ( тепер Чернівецька обл.)(1456 р.)
Встановлення васальної залежності Молдавського князівства від султанської Туреччини.(1456 р.).Приєднання Рязані до Московської держави. (1456 р.)Новгород визнає владу Московської держави (1456 р.).
 510 Заснування міст Ржищів (тепер Київська обл.); Немирів (тепер Вінницька обл.). (1506 р.)Козацький гетьман Предслав  Лянцкоронський. (1506-1512 рр.)Козацький гетьман Євстахій (Остафій) Дашкевич.(1506-1536 рр.) Походи московських військ на Казань. Хан Магмед-Амінь відновлює мирні відносини з Москвою (1506-1507 рр.).Правління  польського короля і великого князя литовського короля Сигізмунда І Казимировича (Старого) (1506-1548 рр.)
500  Похід українських козаків на чолі зі старостою Предславом Лянцкоронським на турецьку фортецю Акерман. (1516 р.) Договір московського князя Василя ІІІ з Данією про військовий союз проти Швеції та Польщі (1516 р.).
490 Поразка військ угорського  короля Лайоша ІІ , завдана військами Османської імперії на чолі з Сулейманом І  в битві біля Могачі. Крім угорців, билися  чеські, польські, німецькі та італійські загони. Перемогли османи. Король Лайош ІІ загинув.  Османи перебили і забрали в полон понад 200 тис.угорців, спустошивши території Угорщини і Чехії. Угорщина втратила незалежність на 160 років.  Перехід Західної Угорщини під владу Австрії, а Східної Угорщини — до Османської імперії. (1526 р., 29 серпня) В битві біля Паніпата (Індія) війська привителя Великих Моголів Бабура  із застосуванням артилерії розбивають  війська султана Ібрагіма Лоді. Здобувають Агру. Делійський султанат припинив існування, а його змінила Імперія Великих Моголів (1526 р., 21 квітня). Іспанська  експедиція під керівництвом Френцаско Піссаро  відкрила західний берег Південної Америки (Еквадор і Північне Перу). (1526-1528 рр.)
480 У Черкасах, Каневі відбулися виступи міщан проти старостинської  адміністрації. Боротьба за Магдебурзьке право.(1536 р.) Іспанець Педро де Мендоса заснував на на південному  березі річки Ла-Плата місто Буенос-Айрес в  Аргентині. (1536 р.).  
470 У Львові відкрито першу українську приватну школу.(1546 р.) Оволодів півостровом Юкатан, іспанці завершують завоювання держави майя (1546 р.).
460 Похід загону запорозьких козаків Д.Вишневецького на татарську фортецю Іслам-Кермєн. Взяття фортеці козаками. Фортеця була  спалена, а гармати з неї були вивезені на Хортицю.(1556 р., вересень)На замовлення архімандрита Пречистенського монастиря у Троїцькому Дворецькому монастирі (с. Пересопниця на Волині)  М. Василевичем та архімандритом Григорієм перекладено з церковнослов’янської на староукраїнську мову Євангеліє, названого Пересопницьке. Рукопис оздоблено майстерно виконаними мініатюрами, заставками, ініціальними літерами.(1556-1561 рр.) Взяття московськими  військами Астрахані. Приєднання Астраханського ханства до Московського царства. (1556 р.).Спільний похід запорозьких і донських козаків Д.Вишневецького та  Івана Ржевського  на турецько-татарські фортеці на Дніпрі та Очаків (1556 р.).Регент правителя імперії Великих Моголів в Індії Байрам-хан перемагає індійських повстанців у битві біля Паніпата (1556 р.).
450 Введення в судову практику Великого князівства Литовського Другого Литовського статуту. Статут радикально реформував усю систему органів влади й управління і оста-точно затвердив ідею шляхетської держави. (1566 р.) Національно-визвольна війна з Іспанією й утворення Республіки Сполучених провінцій у Нідерландах (Нідерландська революція) (1566-1609рр.)Іконоборче повстання у Нідерландах(1566 р.,11 серпня-1567 р., вересень).
440 Заснування в Острозі греко-слов’янської колегії (існувала до 1636 р.) і друкарні (існувала з перервами до 1612 р.; 1602-1605 рр. – устаткування друкарні функціонувало в Дерманському монастирі), в якій 1581 р. Іваном Федоров надрукував Біблію, перекладену церковнослов’ян-ською мовою (східнослов’янський пізній варіант). Виникнен-ня літературно-наукового гуртка. (1576-1578 рр.) Англійський мореплавець Мартін Фробішер, шукаючі північно-західний прохід з Атлантичного океану в Тихий, відкриває протоку (названа його ім`ям — Фробішер на Баффіновій Землі) на південному сході від Баффінової Землі. (1576 р.) 
430  Відкриття першої в Україні братської школи у Львові: укладання статуту Львівської братської школи «По­рядок шкільний», який покладено в основу педаго­гіки всіх братських шкіл в Україні. Організація пер­шої братської школи з розширеною програмою «семи вільних наук» — граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії, музики. (1586 р.) Майстер Андрій Чохов відлив Цар-гармату у Москві. (1586 р.).У Вільно видано  друкарнею Мамоничів першої гра­матики церковнослов’янської мови, підготовленої Острозьким літературно-науковим гуртком (1586 р.).
 420 Видання Віленською братською друкарнею підручників відомого педагога, проповідника, перекладача Лаврентія Зизанія (Тустановського) “Граматика словенська», букваря «Наука  читанню і розу­мінню письма словенського», словника «Лексис». (1596 р.) Укладено Берестейську унію між католицькою й православною церквами в Речі Посполитій. Утворення Української греко-католицької церкви (унія була скасована в 1946 ) (1596 р.,6-10 жовтня)
 410

Взяття запорозькими козаками турецької фортеці Варни –  найбільшу турецьку фортецю на західному узбе-режжі Чорного моря. (1606 р.)

Галландська експедиція під керівництвом  Віллема Янсзона   відкрила Північно-Східну Австралію. (1606 р.)
  400 Напад та спустошення земель  Поділля та Волині  татарською ордою.  (1616 р.)Видання друкарнею Києво-Печерського монастиря першої книги — Часослова.(1616 р.)Видання друкарнею Львівського братства віршів Памва Беринди «На рожество Христово».(1616 р.)Проведення королівською адміністрацією ревізії міст і замків Подніпров’я. Укладання люстрацій.(1616 р.). Англійська  експедиція під керівництвом  Уільяма  Баффіна відкрила Затоку між Греландією і землею, яку потім назвали Біффінова Земля Канадський Арктичний архіпелаг,  шукаючи північно-західний прохід до Тихого океану. Прихід був відкритий через 200 років.(1616 р.)Галландська  експедиція під керівництвом    Я. Лемера, В. Схаутена відкрила  мис Горн (притока Дрейка між Південною  Америкою і Антарктидою), острів Нова Ірландія (архіпелаг Бісмарка, Океанія) (1616 р.).Галландська  експедиція під керівництвом    Д. Хартога відкрила Західну й Південну Австралію (1616 р.).
  390 Розгром польсько-козацьким військом ординців під  Білою Церквою.(1626 р., жовтень) Заснування голландцями поселення Новий Амстердам у Північній Америці (південний мис острова Манхеттена)(1626)
  380 В Острозі відбувся антикатолицький виступ міщан, викликаний діями онуки князя В.-К. Острозького Анни-Алоїзи Острозької-Ходкевич, яка утворила на своїх землях велику єзуїтську фундацію. Написання анонімним автором віршованого твору «Лямент о пригоді нещасной мещан острозьких».(1636 р.) В місті Кембриджі біля Бостону (на території колонії Массачусетс) в Північній Америці  засновано  університет. З 1639 р. університет носить міністра бакалавра мистецтв Джона  Гарварда (1636 р., 28 жовтня).Указ сьогуна Токугава Іеміцу про ”закриття“ Японії (1636 р.).
 370 Видання друкарнею Києво-Печерського монастиря «Требника» Петра Могили, у якому було унормовано догмати та обряди православної церкви в Ук­раїні. «Требником» користувались у всіх слов’янсь­ких країнах, а також у Молдавії, Валахії.(1646 р.)  Прийняття Ордонасу парламентом Англії про ліквідацію “лицарського тримання”, тобто про перетворення земель, що знаходилися у васальній залежності від корони на вільну власність лендлордів, за збереження копігульду. (Період Англійської революції 1640-1660). (1636 р., 24 лютого)
 360 Старшинська рада в Корсуні підтвердила рішення дотримуватися союзу з Росією й одночасно шукати додаткових союзників. (1656 р., жовтень)Старшинська рада в Корсуні ухвалила рішення захищати інтереси України від будь-яких посягань. (1656 р., листопад) Перше прибуття до Пекіна місії голландської Ост-Індської компанії. Було дозволено один раз на вісім років завозити свої товари в китайську столицю. Пізніше угоду про це було дозволом  кожні два роки доставляти товари в провінцію Фуцзянь (1656 р.).Прибуття в Пекін першого російського посольства на чолі з  Федором  Байковим. (1656 р.)
 350 Козацька рада у Чигирині, на якій гетьманом обрано Петра Дорошенка. Боротьба П. Дорошенка за об’єд­нання всіх українських земель у єдиній державі.(1666 р., січень)Заснування чернігівським полковником Василем Многогрішним  Пустинно-Рихлівського Миколаївського монастиря. (1666 р.)Видання друкарнею Києво-Печерського мона­стиря збірника проповідей Лазаря Барановича «Меч духовний».(1666 р.)Майновий перепис населення  на Лівобережній  Україні  для встановлення суми податків у царську казну.(1666 р.) Англійський фізик, математик і астраном сер Іссак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння (гравітація) й на основі третього закону Кеплера робить висновок про те, що діюча при цьому сила обернена пропорційно квадрату відстанні між двома тілами (1666 р.).Заснування Паризької Академії наук у Франції.(1666 р.).Запровадження пошти в Московській державі (1666 р.).Повстання козаків на Дону  під проводом Василя Уса.(1666).В Марокко  приходить  до влади  Мула-ар-Рашида  з  династії Алавітов. Династія Алавітов в Марокко править до нашого часу (1666 р.).
340 Польський сейм заборонив просвітницьку діяльність братств.(1676 р.)100-тисячне турецьке військо вдерлося в Україну. Султанська Туреччина проголошує Юрія Хмельниць­кого гетьманом України          (до 1681 р.). (1676 р.) Війна Московської держиви з Османською імперією та Кримським ханством за Правобережну Україну. Османська імперія зазнала поразки і була змушена за умовами Бахчисарайського миру визнати приєднання Лівобережної України і Києва до Московської держави (1676-1681 рр.).
 330

Боротьба фастівського полковника Семена Палія за визволення Правобережної України від поляків. (1686 р.)

Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату. Поставлення патріархом Іовом Київсь­ким митрополитом Гедеона Четвертинського (до 1690 р.)          (1686 р.)

«Трактат про вічний мир» між Москвською державою і Польщею. Визнання Лівобережної України з Києвом, Запоріжжя, Чернігово-Сіверської землі  за Московською державою; Правобережної України: Північна Київщина, Волинь, Галичина – за Річчю Посполи-тою. Південна Київщина і Брацлавщина става­ли нейтраль-ною зоною. Поділля залишалося під протекторатом Осма-нської імперії. Москва та Польща уклали антиосманський союз. Ратифікований вальним сеймом Речі Посполитої у 1710 р. (1676 р.,6 травня).
320 Похід українських козацьких військ під проводом Семена Палія на Кримське ханство. (1696 р., листопад) (1696 р.)Воєнні дії запорозьких козаків проти турецького фло­ту на Чорному морі на чолі з отаманом Савою Чалим. (1696 р.)Заснування грецьким братством власної школи в Ніжині.(1696 р.) В результаті двух Азовських походів (1695 р.,1696 р.) московське й українське козацьке військо під командуван-ням Петра І взяло турецьку фортецю Азов. Московська держава отримала вихід в Азовське море. Але оволодіти Північним Причорно­мор’ям та Приазов’ям не вдалося (1696 р., 17-19 липня).

Перший указ в Московській державі про відправлення за кордон дворянської молоді на навчання. (1696 р., 22 листопада)

310

Відступ російських військ з Гродно до Брест-Литовського, а потім до Києва. (1706 р., березень)

Об’єднання козацьких полків Лівобережної і Слобідської України в Українську дивізію.(1706 р.)

Будівництво в Києві Старої Печерської фортеці.(1706-1708 рр.)

 Похід 14-тисячного війська  Івана Мазепи на допомогу російській армії в Білорусії. Взяття Не­свіжа, Ляховичів. (1706 р., березень)Альтранштадський сепаратний мирний договір між польським королем Августом II і шведським Карлом XII. Розрив польсько-російського воєнного союзу (1706 р., 24 вересня).
300

На вимогу царського уряду Росії на будівництво каналу між Волгою і Доном вислано 10 тис. українських ко­заків.(1716 р.).

Спорудження Преображенського собору в Прилуках.(1716 р.).

Прийняття «воїнського статуту» в Росії.(1716 р., березень).Закон про продовження повноважень англійського парламенту. Було встановлено семирічний термін повно-важень парламенту замість трирічного (1716 р., 7 травня).
 290 Заснування Почепської полотняної мануфактури поблизу Стародуба. (1726 р.). Англо-ірландський письменник Джонатан Свіфт публікує книгу “Мандри до різних далеких країн світу Лемюеля Гуллівера, спершу  корабельного лікаря, а потім  капітана кількох кораблів” (“Мандри Гуллівера”). (1726 р.)
 280 Початок походу польського війська проти гайдамаків на Правобережжі.(1736 р., 15 жовтня)Повстання гайдамаків під проводом Медведя, Гриви, Жили, Харка, Рудя на Правобережжі.(1736 р.)

Перебудова корпусу Києво-Могилянської ака­демії (архітектор  Й.-Г. Шедель). (1736 -1740 рр.)

Термін служби дворян в Росії встановлювався у 25 років, а її початок призначався з 20-літнього віку (1736 р., 31 грудня).Угода між Росією та Австрією про спільні воєнні дії проти Туреччини (1736 р., грудень).Укази в Росії: про закріплення майстрів справи до мануфактур; про заборону фабрикантам купувати поселення з землею; про примусове залучення до роботи на мануфактурах злиденних та бродяг (1736 р.).
 270 Сформовано регулярний Слобідський гусарський полк.(1746 р.) Британська Ост-Індська компанія загубила індійський Мадрас, якій переходить до Франції (1746 р., 21 вересня).
 260 Підпорядкування Лівобережної  України російському Сенату.(1756 р., січень)Заснування в м. Батурині  гетьманом  Кирила Розумовським  суконної мануфактури.(1756 р.)Спорудження Преображенського собору в Золотоноші (архітектор І. Григорович-Барський).(1756 р.) Заснування Академії мистецтв у Петербурзі(1756 р., 6 листопада).Заснування першого професійного театра у Росії.(1756 р.) Заборона імператором Китаю іноземної торгівлі (1756 р.).
 250 Заворушення селян Балаклії, Огульців, Одринки, Черемошного, Левауківки на Харківщині. (1766 р., січень)Будівництво Покровської церкви в Києві (архітектор І. Григорович-Барський). (1766 р.)Грамота молдавського господаря про регулювання відносин селян з поміщиками на Північній Буковині.(1766 р.) Торговий договір Росії з Великобританією. (1766 р.). Італійський вчений-правознавець Чезаре Беккаріа публікує свою працю ”Про злочини та кару“. Він виступав проти смертної  кари, допиту, а також проти судових процесів інквізіції (1766 р.).Парламент Великої Британії прийняв законопроект про введення в колоніях Північної Америки нових мит на вина, фрукти, скло, папір, шкіру, фарби, чай, що ввозилися (1766)
 240

Відкриття духовної семінарії   в Ужгороді. (1776 р.)

Спорудження Михайлівської церкви у міс­течку Вороніж (архітектор І. Григорович-Барський) на Сумщині.(1776 р.)

Дії повстанського загону, очолюваного    Д. Поповичем на Півдні України.(1776 р.)

Засновано місто  Нова Одеса (тепер Миколаївська обл.).(1776 р.)

Шотландській економіст й філософ-мораліст Адам Сміт публікує у Лондоні свою двухтомну працю ”Дослідження про природу  і причинах богатства народів“, в якому узагальнив столітній розвиток економічної думки. А.Сміт розглянув теорію вартості й розподіл доходів, капиталу та його накопичення (1776 р., 9 березня).Після того,  як  Другий Континентальний конгрес у Філадельфії проголосив відокремлення 13  північноамериканських колоній від Великобританії, була прийнята  Декларації незалежності США, написана Томасом Джефферсом.(1776 р.,4 липня)
 230

Написання Опанасом Шафонським статистичної та історичної праці «Чернігівського намісництва топографічний опис з коротким географічним і історичним описом Малої Росії».(1786 р.)

Організація у повітових містах малих народних учи­лищ із дворічним терміном навчання. (1786 р.)

Голод в Україні. (1786-1788 рр.)

Французи Жак Бальма й Мішель Габріель Паккар піднімаються на вершину гори Монблан у Західних Альпах  (висота 4807 м). Починається епоха альпінізму (1786 р., 8 серпня).Видано перший курс російськомовного віршування, розробленй Феофаном Прокоповичем. (1786 р.).Повстання Даніела  Шейса у США. (1786 р., серпня-1787 р., лютий)
220 Укази російського царя Павла І про закріпачення селян півдня України, Криму, Дону і завойованих Росією частин Кавказу.(1796 р.)Відкриття в Острозі Волинської духовної семінарії.(1796 р.)Підготовка таємними орга­нізаціями шляхти на Правобережній Україні  повстання проти Росії за повернен­ня Польщі  державності.(1796 р.) Рух  “змова в ім`я  рівності” на чолі  Ф.Н.Бабеф намагалися скинути режим Директорії. Заколот було розкрито. Таємне ”Товариство рівних“ було розгро-млене Ф.Н.Бабеф та інші учасники змови були заарештовані та згодом страчені на гільйотині. Бабеф теж був заарештований і 28 травня 1797 р. страчений (1796 р., 10 травня).Теннессі стає 16-м штатом США. (1796 р., 1 червня)
 210 Російський імператор Александр І видав указ про  відновлення Київської греко-католицької митрополії (”Митрополії всіх з`єднаних в Росії)“. (1806 р., 24 липня) Швейцарський педагог Йоганн Генріх Песталоцці заснував в Івердоні педагогічний інститут. Й.Г.Песталоцці керував інститутам  до 1825 р. (1806 р.).
 200    
У Харкові почали виходити перший  в Україні  журнал               В. Масловича » Харьковский Демокрит «. (1816 р.)

У Східній Галичині було організовано Товариство галицьких греко-католицьких священників. (1816 р.)

Заснування у Петербурзі «Союз порятунку» – першої  таємної політичної організації дворян-революціонерів. (1816 р.,9 лютого)Відкраття французького винахідника Жозефа Нісефора Ньєпса – фотографія. Найстаріша з фотографій Ньєпса, що збереглася до нашого часу. Зроблена близько 1826 року (1816 р.,9 травня).
 190 Відкриття в Чернівцях ліцею. (1826 р.)Заснування у Керчі музею старожитностей.(1826 р.)Вихід у світ праці Павела Шафарика “Історії слов’янської мови та літератури всіма наріччями”.(1826 р.)Антикріпосницькі виступи в Стрийському окрузі, Східна Галичина. (1826 р.) Російський цар  Микола І затвердив статут про цензуру. (1826 р., 10 червня)Повстання яничар. Ліквідація яничарського війська в Османській імперії Махмудом ІІ, які стали загрозою влади султана. (1826 р., 16 червня).Страта декабристів Сергія Муравйова-Апостола, Павла Пестеля, Кіндрата Рилєєва, Михайла Бестужева-Рюміна, Павла  Каховського у Петербурзі. Серед засуджених до каторги – 16 офіцерів, які брали участь у повстанні Чернігівського полку (1826 р., 13 липня).
180 В Харкові театральною трупою Млотковського поставлена оперета Г.Ф.Квітки-Основ’яненка “Сватання на Гончарівці”.              (1836 р.)Купцями Дехтярьовими було засновано у Києві металообробне підприємство.(1836 р.) У Ревелі (Таллін) Микола Закревський видав “Очерка истории города Киева”. (1836 р.).Утворення в Парижі німецькими ревоюціонерами-емігрантами таємної революційної організації «Союзу справедливих» (1836 р.)
170 Тарас Шевченко на­писав «Заповіт». (1846 р., 6 січня)Вступ Тараса Шевченка до Кирило-Мефодіївського братства. (1846 р., квітень) Підписана у Вашингтоні  Орегонська угода між  США і Великобританією встановлювала 49-й градус в якості  кордону між Сполученими Штатами й британською колонією   Канадою (1846 р.).
160 «Похід у Таврію за волею» – самовільне переселення селян Катеринославщини й Херсонщини. Рухом було охоплено 574 села з населенням 76 тис. осіб.   (1856 р., квітень)  Росія підписала в Парижі мирний договір із Туреччиною. Заборона Росії й Туреччині мати на Чорному морі військовий флот та будувати берегові укріплення (1856 р., 18 березня).
150 Вийшов друком український літературно-худож­ній тижневик «Русалка» за редак­цією  Володимира Шашкевича.  (1866 р., 1 січня)Відкриття першої в Україні залізничної магістралі (Одеса-Балта).(1866 р., 1 вересня)Введено до експлуатації залізницю Львів-Чернівці-Ясси.(1866 р.) Надання концесії на спорудження Курсько-Київської залізниці.(1866 р., 24 грудня).Заснування Російського товариства Червоного Хреста.(1866 ).Спородження Курсько-Київської залізниці.(1866-1870 рр.)                                                                   
 140  Київ. Створення громадського волонтерського ко­мітету, що формував групи добровольців, які направ­лялися на Балкани для допомоги південним слов’я­нам у боротьбі з османськими поневолювачами. Ак­тивну роль у комітеті відігравали М. Лисенко та М. Ста­рицький.  (1876 р., 15 травня) Емський указ виданий російським царем Олександром ІІ у м.Емсі в Німеччинію. Указ забороняв видання та ввезення з-за кордону літератури українською мовою, постановку театраль­них вистав українською мовою (1876 р., 18 травня).
 130  Початок роботи першої  телефонної станції в Києві. (1886 р.)Організація І. Мечниковим та М. Гамалією  в Одесі першої вітчизняної бактеріологічної станції. (1886 р.) Закон про штрафи в Російської імперії. (1886 р., 3 червня). Початок гастролей української театральної трупи Марка Кропивницького у Петербурзі. (1886 р., 11 листопада)
120 Публікація твору Юліана Бачинського «Поновлена Україна» з обгрунтуванням історичної правомірності прагнення українців до створення самостійної Української держави. (1896 р.) У Мінську вступила в дію перша телефонна станція на 100 номерів. Засновано машинобудівний завод «Технолог» (1896)
110 Перше на Наддніпрянщині видання Біблії українською мовою. (1906 р.)

Створення в Полтаві першого українськго стаціонарного професійного театру. (1906 р.)

Проведення в Україні столипінської аграрної реформи.(1906 р.)

Указ російського царського уряду, який започаткував столипінську аграрну реформу. Вільний вихід з общини з земельними наділами (1906 р., 9 листопада).Народне повстання на Кубі. Окупація Куби американськими військами (1906 р., серпень).Завершення будівництва нафтопроводу Баку-Батум.(1906 р.)
100  Відозва ТУП із рішучим протестом проти продовження війни. (1916 р.) Угода між Англією, Францією та Росією про поділ азіатської Туреччини (1916 р.).