Історія України. Всесвітня історія. 1801-1900рр., 9 кл.

3-1801-1900,òèòóë

Навчальний посібник містить синхроністично-хоронологічну таблицю історичних подій, що висвітлює історію періоду Нової історії – доби, яка тривала з початку XІХ ст. до кінця XІХ ст. в Україні: витоки формування української нації, ліквідація державності та автономії України, завершення її розподілу між Російською Австрійською імперією; Україна в російсько-турецькій війні 1806-1812, 1828-1829 рр.; в російсько-французькій війні 1812 р.; період занепаду кріпосницьких відносин; декабристи та Україна, діяльність Кирило-Мефодіївського братства; реформи 60-х років ХІХст.; соціально-економічне становище та національно-визвольний рух під час революції 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях ; національно-культурне відродження України., але й у світі: історія Французької революції кінця XVIII ст. та Європи в період наполеонівських війн; історію країн Європи й Америки в першій половині ХІХ ст.: Великої Британії, Франції у період Реставрації, суспільно-політичний течій і рухів в Росії, революції 1848-1849 рр. у Європі; історію утворення незалежних держав у Латинській Америці  в І половині XIX ст. В другій половині навчального року вам необхідно вивчити й зрозуміти утвердження індустріального суспільства в провідних державах світу, завершення формування світових колоніальних імперій, міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст. та культуру народів світу наприкінці XVIII-XІX ст.

Посібник містить синхроністично-хоронологічну таблицю історичних подій, що мали місце до 1900 р. не лише в Україні, але й у світі. Загальна таблиця поділена на три окремих таблиці, які присвячені історії України, Європи та світу за принципом: 1. – в Україні, 2 – в Російській та Австрійській імперії (Австро-Угорщині), складовими частинами котрих у досліджуваний автором період була Україна, і події в яких прямо і безпосередньо впливали на долю українського народу, 3 – в світі (у тому числі й Європі). Події, котрі, хоча можливо, інколи прямо й не впливали на долю України, але, принаймні, стали важливими віхами в історії розвитку людства, а, отже, опосередковано відображалися і на долі українського народу.

Навчальні видання допоможуть учням ЗНЗ більш раціонально вивчати історію України, Всесвітню історію протягом навчального року, а також дадуть змогу підготуватися до контрольних робіт, практичних занять на уроках історії, державної підсумкової атестації  з історії України, Всесвітньої історії, тематичного та зовнішнього незалежного оцінювання.

Пропонований навчальний посібник  складено  відповідно до державного стантарту  базової і повної загальної середньої освти та чинної навчальної програми з історії для загальноосвітніх  навчальних  закладів  України.

Міністерством освіти і науки України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».                                                  (Лист № 1.4/ 12-43-Г- від 19.02.2015 р.).

Історія України   Формування модерної української нації в період нового часу  Всесвітня історія     Російська та Австро-Угорська імперії в період нового часу        Всесвітня історія       Світ (в т.ч. Європа) в період нового часу
1803 р. – Створення Віленського навчального округу, його дія­льність поширювалася на українські губернії – Во­линську, Київську, Подільську. 

1803 р. – Реформа шкільної освіти в Росії. Запровадження «Правил народної освіти».

 1803 р., 3 травня – Купівля Сполученими Штатами Америки у Франції Луїзіани. 
1804 р. – Заснування в Чернігові ремісничого училища та гімназії. 1804 р. – Відкриття в Одесі першого комерційного училища. 1804 р. – Відкриття постійного театру в Одесі. 1804 р. – Під керівництвом Петра Завадовського розробле-но реформу освітньої системи в Росії, яка в головних своїх рисах проіснувала до 1917р. 1804 р. – Заснування Казанського університету (Росія).  1804 р., 21 березня – Затвердження французьким Сенатом Громадянського кодексу (в 1807-1814 рр. й 1852-1870 рр. –«Кодекс Наполеона»). 
 1811 р. – Створення Першої Київської гімназії Вищих наук.1811 р. – Закриття Києво-Могилянської академії. 1811 р. – На Волині, біля Луцька, була розташована одна з трьох російських армій, так звана Третя резервна армія, під командуванням генерела О.Тормасова – 46 тис. людей, 168 гармат. 1811 р., 5 липня – Проголошення республіки в Венесуелі. 1811 р. – Завоювання Індонезії англійцями. 
1820 р., 14 травня – Олександр Пушкін прибув у Київ і провів тут одну добу. Зупинився у своїх друзів Раєвських (тепер будинок по вул. Михайла Грушевського, 14).1820 р., 4 серпня – Відкриття в Ніжині (Чернігівщина) на кошти князя О. Безбородька  гімназії вищих наук (з 1832 р.– ліцей, з 1875 р. – історико-філологічний інститут, з 1920 р. – інститут народної освіти, тепер – педаго-гічний університет). 1820 р. – У зв’язку з скасуванням єзуїтського ордену в Білорусії закрито Полоцьку єзуїтську академію та інші навчальні заклади, підпо-рядоковані єзуїтам. 1820 р. – В Петербурзі Максим Берлінський видав “Краткое описание Киева”. 1820 р., 2 березня – Досягнення Міссурійського компромісу. Прийняття до складу США двох нових штатів – Міссурі (рабовласницького ) та Мен (вільного); встановлення північного кордону поширення рабства.

Замовити ПОСІБНИК можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Замовити КАРТОГРАФІЧНІ видання можливо через ФОРМУ-ЗАМОВЛЕННЯ