Про вчителя та видавця

Даниленко Валентин Всеволодович

Навчання: КДПІ ім. О.М. Горького, 1980 р., історико-педагогічний факультет.

Початок роботи в ЗНЗ Ленінградського (Святошинського) району м. Києва   з 1979 по 2017 рр.

Працює в ЦЕНТРІ ОСВІТИ ОПТІМА

Закордонне відрядження – школа № 23  м. Улан-Батор, МНР, 1987-1989 р.

Предмет – історія, правознавство.

Категорія – вища.

Звання – вчитель-методист.

Переможець І туру Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року – 2008“ в номінації: учитель історії СЗШ №35 м. Києва.
На міському етапі Всеукраїнського конкурсу ”Учитель року – 2008“ одержав почесне звання лауреата, посівши п`яте місце.

Нагороди:

Почесна  грамота Мініністерства освіти і науки України 

1.2

Грамота Головного управління освіти і науки м. Києва.

Почесна грамота Святошинської державної адміністрації м.Києва.

Диплом “Педагоги-кореспонденти” Святошинської державної адміністрації м. Києва.      

                                                        1.5

1987-1989 р. – школа № 23 м.Улан-Батор, МНР

Науково-педагогічне  дослідження на тему:

 “Актуальність та перспектива використання навчально-наочних посібників  на уроках  історії  в середній загальноосвітній  школі ”

      В  Законі України “Про освіту” наголошено: “Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями”.

Невпинне збільшення  інформації, динаміка розвитку сучасного суспільства, зростання соціальної ролі особистості та інтелектуалізація її праці, швидка зміна техніки та технології потребують від середніх закладів освіти України забезпечення якісно нового рівня у викладанні і вивчені навчальних предметів. Одним з напрямів, який допоможе розв’язати зазначене завдання, є широке і ефективне використання  наочності, які повинні відповідати сучасному стану розвитку історичної, педагогічної науки та розвитку суспільства.

Наочні посібники {друкована історична інформація подана у синхроністично-хронологічних таблицях (історичні дати і події на Україні, в Європі та світі, робочі, опорні зошити, автор Даниленко В.В.), атласи, контурні карти, таблиці, схеми, відеофільми, комп’ютерні програми та інші} формують навчальне середовище та приймають участь у навчальному процесі, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвиваючу функції. Виступаючи як допоміжні матеріали навчально-наочні посібники сприяють оптимальному поєднанню теоретичних і практичних компонентів знань, приведенню змісту шкільної освіти у відповідність з рівнем розвитку науки і техніки та суспільства в цілому.

Наочність є невід’ємною складовою шкільного навчального курсу засвоєння знань. За допомогою наочності в свідомості учнів фіксуються наочні та чуттєві образи явищ та предметів, що вивчаються. Наочні образи виступають як обов’язковий елемент і передумова початку мислення, тому без використання наочності учням важко зрозуміти взаємодію історичних процесів та неможливо оптимально використовувати нові методики навчання. Нагальна необхідність використання дидактичних засобів.              У шкільному навчальному процесі доведено багатовіковою освітянською практикою і не потребує додаткових доказів. Але сьогодні, коли формується нова парадигма шкільної освіти, значимість і роль наочності надзвичайно зросла і обумовила необхідність створення дидактичного матеріалу нового покоління. Це пояснюється низкою взаємопов’язаних причин, в першу чергу, новими напрямами реформування шкільної освіти, змінами у навчальних планах та програмах. Школи сьогодні повинні давати своїм вихованцям не тільки знання основ наук, але і навчити їх творчому використанню цих знань. Випускник школи повинен вміти постійно освоювати нове, мати якісно сформовані навички та уміння, вміти чітко і ефективно аналізувати факти, узагальнювати їх і робити правильні висновки.

Важливий принцип дидактики в навчальному процесі — принцип наочності, якому надається значення похідного в принципі доступності: чим насиченішим є унаочнення уроку, тим доступнішим буде пояснення нової теми, повторення навчального матеріалу.

                                                           На основі науково-педагогічного дослідження необхідно:

1. Розробка та видрук навчально-наочних посібників відповідно до  державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів України за  змістом:

  • Навчальні посібники (Синхроністична хронологічність подій в Україні, Європі, світі), 6-11 кл.,ЗНЗ

На 1 вересня 2019 р.   будуть видані  навчальні посібники (синхроністична хронологічність подій в Україні, Європі, світі) 7, 8,9,10,11 кл.

                                                   Замовляйте  навчальні посібники на сайті http: uchitel.com.ua

2. Приймати участь в науково-практичних конференціях та семінарах з питань:

  • Забезпечення розвитку особистих якостей школяра та розкриття його творчого потенціалу за рахунок організації навчально-виховного процесу на основі впровадження нових засобів навчання, які відповідають сьогоднішньому стану розвитку суспільства.
  • Можливість використовування інтерактивних методів навчання та підвищення ефективності використання результатів наукових педагогічних досліджень в області засобів навчання.

Статті з історії педагогіки:

  1. Коштовна спадщина Марії Мантессорі, чисопис “Відродження”, №2, 1998 р.
  2. Колегія Павла Галагана, чисопис “Відродження”, №3, 1998 р.
  3. “Я занадто громадянин …”, або золоті зерна педагогіки К – Ф. – В. Вандера, чисопис “ Відродження”, №4, 1999 р.
  4. Золоті зерна Марії Мантессорі, чисопис “Учитель”, №7-8, 1999 р.

Організація навчального процесу на уроках історії Даниленко В.В. в школі проводиться за науково-методичною схемою: програма з історії – підручник – авторський посібник – авторський робочий (опорний) зошит – Атлас – авторська контурна карта з історії України –  педагогічний програмний засіб (ППЗ);  мультимідійний підручник; електронні версії навчальних посібників та підручників.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки на основі науково-методичних наробок історія України,                               Всесвітня історія вчителем-методистом Даниленко В.В. в школі викладається синхронно.