листопад

1 листопада

1838 р.  наро­дилася  український і болгарський історик, філолог, громадський діяч  Марина  Дринова.  Померла 13 березня 1906 р.

1851 р.  наро­дився  український поет, фолькло­рист, етнограф Іван Манжура. Помер 15 травня 1893 р.

1861 р. народилася Дніпрова Чайка (Л. Василевська) — українська письменниця, авторка збірок оповідань «Писанка», «Хрестонос», «Коза-дереза». Померла 13 березня 1927 р.

1864 р.  наро­дився  польський письменник Стефан Жеромський. Помер 20 листопада 1925 р.

2 листопада

1699 р.  наро­дився  французький художник Жан Шарден, Помер 6 грудня 1779 р.

1752 р.  наро­дився  російсь­кий дипломат, активний про­пагандист української культур­ної спадщини в Європі Андрій Розумовський. Помер 23 вересня 1866 р.

1790 р.  наро­дився  німець­кий історик Георг Людвіг фон Мадрер. Помер 9 травня 1972 р.

1843 р. народився російський скульптор Марк Антокольський. Помер 9 липня 1902 р

1877 р. народився український по­літичний, державний діяч, історик мистецтва, син Володимира Анто­новича, організатор Революційної української партії (РУП), член Центральної Ради, генеральний секретар військово-морських справ, в еміграції — організатор Музею визвольної боротьби України Дмитро Антонович. Помер в емігра­ції у Празі 12 жовтня 1945 р.

1878 р. народився український живописець Антон Монас­тирський. Помер 15 травня 1969 р.

1884 р. народився український літературознавець Олександр Білецький. Помер 2 серпня 1961 р.

1890 р. народився український актор Дмитро Дударєв. Помер 6  серпня 1960 р.

1899р. народився український історик церкви, письменник, літературознавець Степан Семчук. По­мер 4 серпня 1984 р.

3 листопада

1874 р. народилася канадська письменниця, перекладачка Тараса Шевченка та Марка Вовчка Флоренс Лайвсей. Померла 28 липня 1953 р.

4 листопада

1845 р. народився польський історик і літератор  Францішек  Равіт. Помер 16 квітня 1930 р.

1868 р. народився  український  історик  права,  філософ і соціолог Богдан Кістяківський. Помер 16 квітня 1920 р.

1872 р. народився український письменник Богдан Липкий. Помер 21 липня 1941 р.

1872 р. народився український публіцист, письменник, автор ро­ману «Мазепа» Богдан Лепкий. Помер 21 липня 1941 р. у Кракові.

1884 р. народився чеський славіст, автор численних праць про українську літературу Іржі Горак. Помер 14 серпня 1975 р.  

1884 р. народився український громадський діяч, вчений-мовознавець, автор «Граматики» Григорій  Голоскевич. Помер 1934 р.

1888 р. народився український історик, громадський діяч Дмитро Соловей. Помер 9 липня 1966 р.

1888 р. народився український військовий діяч Михайло Білінський. Загинув 17 листопада 1921 р.

1888 р. народився український драматург, театрознавець Яків Мамонтов.  Помер 31 січня 1940 р.

5 листопада

1880 р. народився румунський  письменник Михаїл  Садовян. Помер 19 жовтня 1961 р.

1900 р. народився  український  режисер і театральний діяч Володимир  Блавацький. Помер 8 січня 1953 р.

6 листопада

1811 р. народився  український  письменник і  культурно-громадський діяч Маркіян Шашкевич. Помер 6 червня 1843 р.

1823 р. народився  український  поет  Яків Щоголів. Помер 6 червня 1898 р.

1825 р. народився  французь­кий архітектор Жан Гарньє. Помер 3 серпня 1898 р.

1851 р. народився  український  політичний і дер­жавний діяч Федір Лизогуб. Помер 1928 р.

1855 р. народився  український  історик,  археолог, етнолог, письмен­ник Дмитро Яворницький. Помер 5 серпня 1940 р.

1857 р. народився  український  історик Іван Линниченко. Помер 9 червня 1881 р.

7 листопада

1744 р. народився  український вчений-енциклопедист Нестор Амбодик-Максимович. Помер 5 серпня 1812 р.

1821 р. народився  український громадський і культурний діяч Дмитро Пильчиков, член Кирило-Мефодіївського товариства. Помер 17 жовтня 1893 р.

1855 р. народився  український  історик, археолог, етнограф, фоль­клорист та письменник Дмитро Яворницький (Еварницький). Помер 5 серпня 1940 р.

1870 р. народився  український  історик  Михайло Корнилович. Помер пі­сля 1957 р.

1886 р. народився  український  письменник, ав­тор численних історичних ро­манів Марк Алданов. Помер на еміграції в 1957 р.

1913 р.народився французький філософ  Альбер Камю.  Помер 4 січня 1960 р.

8 листопада

1569 р. народився польський   письменник Миколай Рей. Помер 8 вересня 1569 р.

1821 р. народився глава греко-католицької церкви, митрополит Га­лицький, кардинал Сильвестр Сембратович. Помер 4 серпня 1898 р.

1875 р. народився  російський  історик  Євге­н Тарле. Помер 5 січня 1955 р.

1878 р. народився український лірник Аврам Гребень. Помер 27 грудня 1961 р.

1887р. народився український військовий, державний діяч, державний секретар військових справ ЗУНР Дмитро Вітовський. Від квітня 1919 р.- член військово-дипломатичної делегації ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919-1920 рр. Під час повернення літаком в Україну загинув у авіакатас­трофі 4 серпня 1919 р. під Ратибором у Сілезії, похо­ваний у Берліні.

1879 р. народився лідер більшовизму Лев Троцький. Вбитий сталінським агентом у липні 1940 р.

1889 р. народився український  громадський і політичний  діяч Дмитро Ісаєвич. Помер 1 7 січня 1973 р.

1891 р. народився  український  письменник і критик Олесь Досвітній (Олександр Скрипаль-Міщенко). Загинув 11 листопада 1934 р. у застінках НКВС.

9 листопада

1711 р. народився російський учений та письменник Михайло Ломоносов.  Помер 15 квітня 1765 р.

1818 р. народився російський письменник Іван Тургенєв. Помер 3 вересня 1883 р.

1869 р. народився шведський історик  Оскар Альмгрен. Рік смерті невідомий.

1873 р. народився  український  архітектор і мистецтвовець    Володимир    Пещанський. Помер 26 серпня 1926 р.

10 листопада

1759 р. народився німецький драматург  Фрідріх Шіллер. Помер 9 травня 1805 р.

11 листопада

1579 р.  наро­дився фламандський художник Франс Снейдерс. Помер 19 серпня 1657 р.  

1764 р.  наро­дився фран­цузький письменник Марі-Жозеф Шеньє. Помер 10 січня 1811 р.

1850 р.  наро­дився  український історик і краєзнавець Михайло Бережков. Рік смерті невідомий.

1859 р.  наро­дився  російський просвітитель, видавець, по­пуляризатор  творчості Тараса Шевченка Валентин Яковенко. Помер 20 березня 1915 р.

1870 р.  наро­дився  російський історик  ан­тичного світу і Північного Причорномор’я Михайло Ростовцев. Помер 20 жовтня 1952 р.

1873 р.  наро­дився  український поет Григорій Чупринка. Більшовики роз­стріляли в Києві 11 серпня 1921 р.

1882 р.  наро­дився  український громадський і державний діяч, учений-геолог,  член Центральної Ради, ЦК Селянської спілки, Директорії та ЦК УПСР Федір Швець.  Помер в еміграції у Празі 20 червня 1940 р.
1885 р. народився Віктор Андрієвський — український громадсь­кий політичний діяч, один із засновників Союзу української державності. З 1919 р. в еміграції, автор спогадів «З минулого». Помер 15 вересня 1967 р. у Дорнштадті (Німеччина).

12 листопада

1775 р.  народився  історик та видавець жур­налу «Вестник Европы» Ми­хайло  Каченовський.  Помер З березня 1842 р.

1808 р.  наро­дився  український письменник, філолог Осип Бодянський. Помер 18 вересня 1877 р.

1830 р.  наро­дився    російський і український орієнталіст й історик Володи­мир Вельмінов-Зернов. Помер ЗО січня 1904 р.

1833 р.  наро­дився  російський композитор Олександр Бородін. Помер 27 лютого 1887 р.

1840 р.  наро­дився французь­кий скульптор Рене Франсуа Огюст Роден. Помер 17 листопада 1917 р.

1889 р.  наро­дився  український письменник-сатирик Ос­тап Вишня (справж. прізв. — Павло Гуренко). Помер 28 вересня 1956 р.

1898р.  наро­дився  український письменник, актор, кінорежисер Лука Ляшенко. Помер 1 грудня 1976 р.

1900 р.  наро­дився  український графік   Олександр Лозовський. Помер 22 березня 1922 р.

1905 р.  наро­дився  український поет Іван Крушельницький. Страчений з 16 на 17 грудня 1934 р.

13 листопада

354 р.  народився один з отців давньої церкви християнського Заходу Блаженний Авралій Августин.  Помер 28 серпня 430 р

1807 р.  наро­дився громад­ський діяч Галичини Іван Капущак. Помер 17 жовтня 1868 р.

1870 р.  наро­дився вчений-юрист, політич­ний діяч Станіслав Дні­стрянський. Помер 5 травня 1935 р.

14 листопада

1765 р.  наро­дився амери­канський винахідник Роберт Фултон. По­мер 24 лютого 1815 р.

1779 р.  наро­дився датський письменник Адам Еленшлегер. Помер 20 січня 1850 р.

1788 р.  наро­дився  російський флотоводець, географ Михайло Лазерєв. Помер 23 квітня 1851 р.

1828 р.  наро­дився  російський художник, автора творів про   Україну   Лев   Жемчужников. Помер 6 серпня 1912 р.

1889 р.  наро­дився  єги­петський історик, письменник, літературознавець  Таха Хусейн. Помер 28 жовтня 1973 р.

15 листопада

1807 р.  народився  російський співак  Йосип Петров.  Помер  11березня 1878 р.

1869 р.  народився  російський сходо­знавець Василь Бартольд. Помер 19 серпня 1930 р.

1879 р.  народився  український поет Григорій Чупринка. Розстріляний більшовиками 28 серпня 1921 р.

1800 р.  народився  російський  актор Павло Мочалов. Помер 28 березня 1848 р.

1884 р.  народився  український історик Матвій Яворський. Знищений комуністичним режимом 3 листопада 1937 р.

16 листопада

1702 р.  наро­дився  український політичний діяч, маршал Франції Григор Орлик (син гетьмана України в еміграції Пилипа Орлика). Помер 13 листопада 1759 р.

1745 р.  народився  російський полководець Михайло Кутузов.   Помер 28 квітня 1813 р.

1788 р.  наро­дився  український і   російський  історик Дмитро Бантиш-Каменський. Помер 6 лютого 1850 р.

1818 р.  наро­дився російський історик Костянтин Кавелін. Помер 15 травня 1885 р.

1846 р.  наро­дився  український живописець Мико­ла Скадовський. Помер 10 червня 1892 р.

1859 р.  наро­дився  український геолог Михайло Сидоренко. Помер 28 березня 1927 р.

1875 р.  наро­дився  композитор, педагог Іван Левицький. Помер 8 квітня 1938 р.

1878 р.  наро­дився  український скульптор Михайло Паращук. Помер 24 грудня 1963 р.

1900 р. наро­дилася  українська співачка Олександра Станіславова. Померла 20 березня 1985 р.

17 листопада

1788 р.  народився  український  і російський актор Михайло Щепкін. Помер 23 серпня 1863 р.

1811 р.  наро­дився  український історик права, один із засновників Тимчасо­вої комісії для розгляду давніх актів у Києві  Микола Іванишев. Помер 26 жовтня 1874 р.

1834 р.  наро­дився  англійський вчений-славіст, україніст Уїльям Морфілл. Помер 9 листопада 1909 р.

1863 р. наро­дилася українська письменниця, громадська діячка, авторка повісті «Земля» Ольга Кобилянська. Померла у Чернівцях 21 березня 1942 р.

1869 р. народився  український  релігійний діяч Климент Шептицький. Помер у радянському концтаборі 1 травня 1951 р.

 18 листопада

1720 р. народився цар Картлі-Кахетського царства (Грузія) Іраклій II. Помер 22 січня 1798 р.

1787 р.  народився  францу­зький  винахідник  фотографії Луї-Жак-Манде Дагер. Помер 10 липня 1851 р.

1849 р.  наро­дився  український громадський і державний діяч, голова уряду ЗУНР Кость Левицький. Помер 12 листопада 1941 р.

1859 р.  наро­дився  український історик, державний і громадський діяч Костя Левицький. Помер 12 листопада 1941 р.

1860 р.  наро­дився   польський політичний діяч, композитор Ігнацій Ян Падеревський. Помер 20 червня 1941 р.

19 листопада

1600 р.  народився король Англії Карл І. Страчений 30 січня 1649 р.

1705 р.  народився  церковний і освітній  діяч, письменник Яким Горленко (митрополит Іоасаф). Помер 21 грудня 1754 р.

1711 р.  народився  російський вчений, поет Михайло Ломоносов. Помер 15 листопада 1765 р.

1770 р.  народився  російський мореплавець, адмірал Іван Крузенштерн. Помер 24 серпня 1846 р.

1789 р.  наро­дився  український історик, мовознавець Михайло Лучкая. Помер 3 грудня 1843 р.

1825 р.  наро­дилася українська письменниця Катря  Гриневичева. Померла в Німеччині 25 грудня 1947 р.

1843 р.  наро­дився швейцарський філософ Ріхард Авенаріус. Помер 18 серпня 1896 р.

1864 р.  наро­дився  український вчений, публіцист, етнолог Михайло Зубків. Помер 7 грудня 1928 р.

20 листопада

1835 р.  наро­дився  український і польський археолог  Готфрід  Оссовський. Помер 28 квітня 1897 р.

1855 р.  наро­дився  американ­ський філософ Джосай Ройс. Помер 14 ве­ресня 1916 р.

1858 р.  наро­дилася  шведська письменниця Сельма Лагерлеф. Померла 16 березня 1940 р.

1864 р.  наро­дився  український державний,  політичний,громадський діяч, правознавець Сергій Шелухін.  Помер 1938 р.

1872 р.  наро­дився  український громадський і державний діяч, учений-правознавець Андрій Яковлів. Помер 14 травня 1955 р.

1896 р.  наро­дився  український  композитор, творець  першого українського балету, опер з історичної те­матики   Михайло   Вериківський. Помер 14 червня 1962 р.

21 листопада

1694 р.  народився  фран­цузький історик, письменник, філософ Вольтер (Марі Франсуа Аруе). Помер 29 травня 1778 р.

1818 р.  наро­дився  американський історик, етнограф Льюїс Генрі Морган. Помер 17 грудня 1881 р.

1830 р.  наро­дився військовий діяч, Київський генерал-губернатор Михай­ло Драгомиров. Помер 28 жовтня 1905 р.  

1868 р.  наро­дився  український дипломат Григорій Щер­бина. Загинув 28 березня 1903 р.

1884 р.  наро­дився  український археолог Петро Єфименко. Помер 18 квітня 1969 р.

1885 р.  наро­дилася   українська  іконописець  Ірина Шухевич. Померла 17 лютого 1979 р.

1885 р.  наро­дився  український диригент Нестор Городовенко. Помер 21 серпня 1964 р.

1889 р.  наро­дився  український бібліограф Михайло Ясинський. Помер 12 травня 1967 р.

22 листопада

1768 р.  народився  російський державний діяч  Віктор Кочубей. Помер 15 червня 1834 р.

1801 р.  наро­дився  російський  лексикограф, ет­нограф і письменник Воло­димир Даль (псевдонім «Козак Луганський»). Помер 4 жовтня 1872 р.

1839 р.  наро­дився  український археолог, громадський діяч Вільям Беренштам. Помер 23 листопа­да 1904 р.

1869 р.  наро­дився  фран­цузький письменник Андре Жід. По­мер 19 лютого 1951 р.

1890 р.  наро­дився  фран­цузький державний, політичний, військовий ді­яч Шарль де Голль. Помер 9 листопада 1970 р.

23 листопада

1800 р.  народився російський історик, письменник і журналіст Михайло Погодін. Помер 20 грудня 1875 р.

1860 р.  народилася  українська  художниця Марія Башкірцева. Померла 31 жовтня 1884 р.

1868 р.  народився український  художник  Віктор Замирайло. Помер 2 вересня 1939 р.

1871 р.  народився український військовий діяч Антон Кравс. Помер 13 лис­топада 1945 р.

1875 р.  народився радян­ський державний діяч, літературознавець  Анатолій Луначарський. Помер 26 грудня 1933 р.

1891 р.  народився український історик мистецтва Федір Ернст. Помер 17 серпня 1949 р.

1878 р. народився український поет, автор збірок поезій «З жур­бою радість обнялася», «Поезії», «Кому повім печаль мою» Олександр  Олесь (О. Кандиба). Помер в еміграції у Празі 22 липня 1944 р.

1896 р.  народився український композитор  Вік­тор Косенко. Помер 3 жовтня 1938 р.

1898 р. народився український  художник, сценограф Микола Кричевський. Помер 11 ве­ресня 1961 р.

1900 р. народилася українська майстриня народного мистецтва Параска  Власенко. Померла 6 жовтня 1960 р.

24 листопада

1724 р. народився український   диригент Андрій  Рачинський. Помер 1794 р.

1729 р.  народився російський полководець Олександр Суворов. Помер 18 травня 1800 р.

1805 р. народився український  письменник і етнограф  Олекса Стороженко. Помер 19 листопада 1874 р.

1844 р. народився український  мовознавець  Євген Желяхівський. Помер 19 лютого 1885 р.

1850 р. народився український  художник Микола  Бодаревський. Помер 1921 р.

1871 р. народився український  поет, перекладач, кіносценарист Микола Вороний. Розстріляний у застінках НКВС 29 квітня 1938 р.

1875 р.  народився український військовий діяч, начальний вождь (головнокомандувач) Української Галицької армії, гене-хорунжий армії УНР Олександр Греков. Заарештований в серпні 1948 р. органами НКВС у Відні, до 1956 р. перебував у концтаборах, помер 1958 р. у Відні, де й похований.

25 листопада

1562 р.  народився іспанський драматург, поет, прозаїк, Лопе Фелікс де Вега Карпйо. Помер 27 серпня 1655 р.

1810 р. народився український лікарь, вчений, педагог, громадський діяч Микола Пирогов. Помер 5 грудня 1881 р.

1838 р. народився український письменник Іван Нечуя-Левицький. Помер 15 квітня 1918 р.

1860 р.  народилася українська художниця Марія Башкирцева.  Померла  31 жовтня 1884 р.

1862 р. народився український громадський та державний діяч, член Центральної Ради, комісар України при Тимчасовому уряді, міністр освіти Української Дер­жави П. Стебницький. Помер у Києві 14 березня 1923 р.

1891 р. народився український письменник, публіцист, автор історич­них романів «Гуляйпільський батько», «Отаман Зеле­ний» та інші. Клим Поліщук. Розстріляний у застінках НКВС влітку 1937 р.

26 листопада

1858 р.  народився україн­ський актор Іван Загорський. Помер 24 серпня 1904 р.

1873 р.  народився україн­ський архітектор, реставра­тор, мистецтвознавець і ко­лекціонер Володимир Пещанський.  Помер 26 серпня 1926 р.

1896 р. народився український літературознавець  та історик  Григорій Ко­ляда. Помер 20 лютого 1977 р.

27 листопада

1863 р.  народилася  україн­ська письменниця Ольга Кобилянська. Померла 21 березня 1942 р.

1863 р. народився український письменник, громадський діяч, упорядник «Словаря української мови» Борис Грінченко. Помер 23 квітня 1910 р. в Італії.  Похований у Києві.

1870 р. народився державний, політичний діяч Фінляндії Юхо Паасіківі. Помер 14 грудня 1956 р.

1899 р.  народилася  україн­ська художниця Єлизавета Скоропадська-Кужім (дочка гетьмана П. Скоропадського). Померла 16 лютого 1976 р.

28 листопада

1820 р. народився осново­положник комуністичної  доктрини Фрідріх Енгельс. Помер 5 серпня 1895 р.

1829 р. народився російський композитор, піаніст Анто­н Рубінштейн. Помер 20 листопада 1894 р.

1859 р. народився український, білоруський, російський фоль­клорист, етнолог Микола Янчук. Помер 6 грудня 1921 р.

1868 р. народився фінський письменник  Майю Лассіл. Загинув 21 травня 1918 р.

1880 р. народився український   літературо­знавець, автор праць з історії української літератури та книговидавничої справи Сер­гій Маслов. Помер 11 січня 1957 р.

1885 р. народився український  історик, археограф та архівіст Вік­тор Барвінський. Помер 1940 р.

1885 р. народився український  бібліограф, громадський діяч Іван Калинович. Помер 12 листопада 1917 р.

1890 р. народилася  українська   письменниця, ав­тор ряду історичних рома­нів Зінаїди Тулуб. Померла 26 вересня 1964 р.

29 листопада

1778 р. народився письменник Григорій   Квітка-Основ’яненко. Помер 20 серпня І843 р.

1797 р. народився італійський композитор Гаетано Доніцетті.  Помер 8 квітня 1848р.

1840 р.  народився сербський  дослідник церковної архітектури і мистецтва Драгутин  Мілутинович. Помер 15 грудня 1900 р.

1803 р.  народився  німецький те­оретик мистецтва, архітектор Готфрід Земпер. Помер 15 травня 1879 р.

1872 р.  народився український гро­мадсько-політичний діяч, член Центральної Ради, дипломат УНР, правознавець Андрій Яковлів. Помер в еміграції у Нью-Йорку 14 травня 1955 р.

1883 р.  народився  історик церкви Іван Власовський. Помер 10 жовтня 1969 р.

1898 р. народилася  українська актриса Галина Ольшевська. Померла 7 листопада 1972 р

1899 р. народився український письменник Григорій Косинка (справж. прізв.-Стрілець). Розстріляний НКВС 15 грудня 1934 р.

30 листопада

1508 р.  народився  італійський  архітектор Андреа Палладіо. Помер 19 серпня 1580 р.

1667 р. народився англійський пись­менник Джонатан Свіфт. Помер 19 жовтня 1745 р.

1799 р. народився польський історик, бібліограф Юзеф Лукашевич. Помер 13 лютого 1873 р.

1835 р.  народився  американ­ський письменник Марк Твен.  Помер 21 квітня 1910 р.

1849 р.  народився  украї­нський й польський художник Вільгельм Котарбінський. Помер 4 ве­ресня 1921 р.

1850 р.  народився  украї­нський письменник і громадський діяч Сер­гій Подолинський. Помер 12 липня 1891 р.

1874 р.  народився  англійський  політичний діяч, прем’єр-міністр Великобританії у 1940-1945 та 1951-1955 рр. Вінстон  Черчилль. Помер 24 січня 1965 р.

1885 р.  народився  украї­нський співак Григорій Манько. Помер 1975 р.