вересень

Духовний пантеон  України, Європи, Світу

1 вересня

1741 р.  народився французький та німецький історик, автор першої у західноєвропейській науці праці з історії України “Анали Малоросії” Жана Бенуа (Йоганна-Бенедикта) Шерера. Помер 1828 р.

1863 р.  народився український історик та архівіст Олександр Адіяшев. Загинув у застінках НКВС 1939 р.

1832 р.  народився краєзнавець і колекціонер  української старовини, за­сновник історичного музею у Катеринославі (Дніпропет­ровськ) Олександра Поля. Помер 7 липня 1890 р.

1898 р.  народився український перекладач Євген Дроб’язко. Помер 2 травня 1980 р

1899 р.  народився російський письменник Андрій Платонов. Помер 5 січня 1951 р.

 2 вересня

1811 р.  народився український письменник, етнограф, громадський діяч Іван Вагилевич. Помер 10 травня 1866 р.

1856 р.  народився український культурно-освіт­ній діяч і видавець Василь Лукич (Володимир Левицький). Помер 6 жовтня 1938 р.

1865 р.  народився український   гравер і літограф  Андрій Андрейчик. По­мер 4 січня 1914 р.

3 вересня

1859 р.  народився французький громадський діяч Жана Жореса. Вбитий 3 1 липня 1914 р.

4 вересня

1870 р.  народився український військовий діяч  і дипломат  Володимир  Сікевич. Помер 25 липня 1952 р

1898 р.  народився український  вчений, історик техніки Віктор Данилевський. Помер 9 серпня 1960 р.  

1898 р.  народився польський поет Юліуш Словацький. Помер 3 квітня 1849 р.

 5 вересня

1568 р.  народився італійський філософ, політичний ді­яч, поет Томмазо Кампанелла. Помер   21 травня 1639 р.

1665 р.  народився історик протестантської церкви Готфрід  Арнольд. Помер 30 травня 1714 р

1673 р.  народився молдавський і російський політичний діяч, учений Дмитро Кантемір. Помер 1 вересня 1723 р.

1883 р.  народився український   композитор і диригент Євген Форостин. Помер 25 вересня 1951 р. 

7 вересня

1700 р.  народився англій­ський  письменник  Джеймс Томсон. Помер  1748 р.

1826 р.  народився індійський (бенгальський) письменник Раджнарайон Бошу. Помер 18 вересня  1899 р.

1870 р.  народився російський  письменник  Олександр  Купрін. Помер 25 серпня 1938 р.

1875 р.  народився український     художник Олександр Мурашко. Загинув від рук більшовиків-муравйовців 14 червня 1919 р.

8 вересня

1474 р.  народився італійський поет, автор історико-романтичної поеми «Несамовитий Орландо» Лудовік Аріосто. Помер 6 липня 1533 р.

1830р. народився фран­цузький  провансальський поет  Фредерік Містраль. Помер 25 березня 1914 р.

1841 р. народився чеський композитор Антонін  Дворжак,   автор   музичних  творів, де використовувалися українські мелодії. Помер 1 травня 1904 р.

1843 р. народився російський антрополог, археолог та географ Дмитро Анучин. Помер 4 червня 1923 р.

1851 р. народився  історик, ет­нограф, правознавець Максим Ковалевський. Помер 5 квітня 1916 р.

1898 р. народилася українська актриса Наталія Ужвій. По­мерла 22 липня 1986 р.

9 вересня

1769 р. народився український і громадський діяч  Іван Котляревський. Помер 10 листопада 1838 р.

1828 р. народився  російський письменник Лев Толстой. Помер 20 листопада 1910 р.

1838 р. народився  польський історик Людвіг Кубаль. . Помер 30 вересня 1918 р

1843 р. народився  шведський археолог Оскар Монтеліус. Помер 4 листопада 1921 р.

1900 р. народився український фізик Олександр  Смакул. Помер 17 травня 1983 р.

 10 вересня

1685  р. народився англій­ський поет, драматург  Джон Гей. Помер 4 грудня 1732 р.

1878 р. народився  генерал-хорунжий армії УНР Віктор Кущ. Помер 21 листопада 1942 р.

 11 вересня

1574 р. народився фран­цузький поет П’єр  де Ронсар. Помер 28 грудня 1585 р.

1863 р. народився  український поет Павло Грабовський. Помер 12  груднЯ 1902 р.

1865 р. народився  латиський письменник  Ян Райніс. Помер 12 вересня 1929 р.

 12 вересня

1875 р. народився  український композитор, диригент  Олександр Кошиця. Помер 21 вересня 1944 р.

1878 р. народився  отаман легіону Українських Січових Стрільців Сеня Горук. Загинув на Соловках

13 вересня

1834 р. народився  український письменник Анатоль Свидницький. Помер 16 серпня 1871 р.

1850 р. народився  український історик Іван Каманін. Помер 1921 р.

1863 р. народився  український історик-медієвіст Дмитро Петрушевський. Помер 12 грудня 1942 р.

1873 р. народився  український письменник Денис Лукіянович. Помер 28 січня 1965 р.

1898 р. народився  український поет Микола Терещенко. Помер 30 травня 1966 р.

1898 р. народився  український письменник Микола Аркас. Помер 27 лютого 1980 р.

 14 вересня

1769 р. народився  німецький природознавець, географ, мандрівник Олександр Гумбольдт. Помер 6 травня 1859 р.

1845 р. народився  український етнограф, письменник Іван Білик (Рудченко). Помер 14 листопада 1905 р.

1888 р. народився  український археолог Микола Болтенко. Помер 1959 р.

 15 вересня

1613 р. народився  французький пись­менник Франсуа де Ларошфуко. Помер 17 березня 1680 р. р.

1804 р. народився  український природознавець, історик, письменник, перший рек­тор університету св. Володимира Михайло Максимович. Помер 22 листопада 1 873 р.

1915 р. народився  український історик Іван Гуржій. Помер  31 жовтня 1971 р.

 16 вересня

1745 р. народився російський полководець Михайло Кутузов. Помер 28 квітня 1813 р. У 1806-1808 р. був Київським військовим губернатором.

1859 р.  народився ки­тайський військовий, політичний діяч Юань Шікай. Помер 6 червня 1916 р.

1898 р.  народився україн­ський архітектор, графік, мис­тецтвознавець Всеволод Кармазин-Каковський. Помер 30 червня 1988 р.

17 вересня

1853 р. народився український письменник, видавець, етнограф Михайло Павлик. Помер 26 січня 1853 р.

1857 р.  народився російський мисли­тель, винахідник Костянтин Ціолковський. Помер 19 вересня 1935 р.

1864 р.  народився україн­ський письменник і громадський діяч Михайло Коцюбинський. Помер 25 квітня 1913 р.

1863 р.  народилася Марія Загірна — українська письменни­ця, громадська діячка, дружина Бориса  Грінченка. Помер­ла 7 липня 1928 р. у Києві.

18 вересня

1799 р. народився польський фольклорист, дослідник українських народних пісень Вацлав Залеський. Помер 24 лютого 1849 р.

1885 р. народився один з фундаторів азербайджанського музичного те­атру, композитор Абдула  Магомаєв. Помер 28 липня 1937 р.

19 вересня

1804 р.  народився  польський письменник, автор ху­дожніх творів з української іс­торії Михаль Чайковський.  Помер 18 січня 1866 р.

1819 р. народився український поет, громадський діяч Олександр Павлович. Помер 25 грудня 1900 р.

1823 р.  народився  російський історик Платон Павлов. Помер 10 квітня 1895 р.

1841 р. народився український композитор Анатоль Вахнянин. Помер 11 лю­того 1908 р.

1875 р. народився український кобзар Федор Кушнерик. Помер 23 липня 1941 р.

 20 вересня

1611 р. народився польський історик, автор праці «Скіфсько-козацька вій­на» Йоахим Пасторій. Помер 26 грудня 1681 р.

1809 р. народився російський і український письменник Нестор Кукольник. Помер 20 грудня 1868 р.

1861 р. народився український письменник і композитор Михайло Пачовський. Помер 13 березня 1933 р.

1878 р. народився американський письменник Ептон Сінклер. Помер 25 листопада 1968 р.

1883 р. народився український  художник Михайло Жу­к. Помер 7 червня 1964 р.

 21 вересня

1832 р. народився  український письменник і перекладач Петро Ніщинський.  Помер  16  березень 1896 р.

1866 р. народився  англійський письменник Герберт Уелс. Помер 13 серпня 1946 р.

22 вересня

1741 р.  народився природознавець й мандрівник, «першовідкривач античної Оль­вії Петро Паллас. Помер 8 ве­ресня 1811 р.

1835 р. народився  український і російський вчений-філолог Олександр Потебні.  Помер 11 грудня  1891 р.

1835 р. народився  український кобзар Павло Носач. Помер 20 жовтня 1966 р.

23 вересня

63 р. до р. Х народився римський імператор Август Гай Октавій. Помер 19 серпня   14 р. до р. Х

1748 р.  народився російський державний діяч Олексій Розумовський.   Помер 17 квітня 1822 р.

1886 р. народився  український громад­ський і культурний діяч, літературознавець, член Центральної Ради Павло Зайцев. Помер 2 вересня 1965 р.

1900 р. народився  український історик, енциклопедист  Володимир Кубійович. Помер 2 листопада 1985 р

24 вересня

1739 р. народився  російський державний, військовий діяч, князь Григорій Потьомкін. Помер 16 жовтня 1791 р. Похований у Херсоні.

1801 р. народився  український математик і громадський діяч Михайло Остроградський. Помер 1 січня 1862 р.

1875 р. народився  український художник,  педагог   Вячеслав Розвадовський. Помер 18 січня 1943 р.

1889 р. народився  український історик архітектури Іполит Моргілевський. Помер 7 грудня 1942 р.

1890 р. народився  український письменник Аркадій Казка. Знищений комуністичним режимом 1929 р.

1894 р. народився  український письменник, автор стрілецьких пісень Роман купчинський.  Помер 10 листопада 1976 р.

 25 вересня

1765 р.  народився польський  композитор, політичний діяч Міхал Огінський. Помер 15 жовтня 1833 р.

26 вересня

1791 р.  народився французький художник Теодор Жеріко. Помер 26 січня  1824 р.

1843 р. народився австралійський   письменник   Том  Коллінза (справжнє прізвище Ферфі Джозеф). Помер 13 вересня 1912 р.

1870 р. народився  український  військовий  діяч Сергій Дядюша. Помер 23  травня 1933 р.

1878 р. народився  український  громадський і культур­ний  діяч Михайло Галущинський.  Помер 23 вересня 1931 р.

1888 р. народився  американський поет, драматург, кри­тик Томас Стернз Еліот. Помер 4 січня 1965 р.

1901 р. народився  український  письменник Семен Скляренко, автор істо­ричних романів «Володимир», «Святослав». Помер 8 березня 1962 р.

27 вересня

1533 р. народився польський король і полководець  Стефан Баторій.  Помер 12 грудня 1586 р.   

1889 р. народився  український    літературознавець, педагог і критик Олександр Дорошкевич.  Помер 1 квітня  1946 р.

1872 р. народився  український    художник  Григорій  Світлицький.

Помер  28 липня  1948 р.

1875 р. народився  український   архітектор Олександр Вербицький. По­мер 9 листопада 1958 р.

1892 р. народився  український політичний діяч, публіцист Дмитро Андрієвський. Помер 30 серпня 1976 р.

28 вересня

1573 р.  народився італійський живописець  Мікеланджело Караваджо.  Помер  18 липня  1610 р.

1803 р. народився  французький пись­менник Проспер Меріме. Помер 23 вересня 1870 р.

1818 р. народився  український   педагог  і  громадський  діяч Йосафат Кобринський.  Помер  28 березня 1901 р.

1888 р.  народився англійський і американський поет, драматург, критик, лауреат Нобелівської премії Томас Стернз Еліот. Помер 4 січня  1960 р.

29 вересня

1518 р.  народився італійський  живописець  Якопо Тінторето. Помер 31 травня 1594 р.

1758 р.  народився англійський  флотоводець  Гораціо Нельсона. Помер 21 жовтня 1805 р.

1795 р.  народився поет і декабрист, автор дум на теми української історії Кіндрат Рилєєв. Страчений 25 липня 1826 р.

1820 р. народився  російський історик і археолог Іван Забелін. Помер 12 січня 1909 р.

1845 р. народився  український драматург та театральний діяч Іван Карпенко-Карий. Помер 15 вересня  1907 р.

1866 р. народився  український історик і політичний діяч, перший президент України Михайло Грушевський. Помер 25 вересня  1934 р.

30 вересня

1715 р. народився  фран­цузький  філософ-просвітник Етьєн Кондільяк. Помер 3 серпня 1780 р.

1765 р. народився національ­ний герой  Мексики Хосе Марія Морелос. Помер 22 грудня 1815 р.  

1841 р. народився  український історик, письменник, фі­лософ,   публіцист,   громадський   і   політичний діяч Михайло   Драгоманов. Помер 2 липня  1895 р.

1871 р. народився  український скульптор Григорій Кузневич. Помер 9 січня 1948 р.

1875 р. народився російській письменник Сергій Сергеєв-Ценський. Помер 3 грудня 1958 р.

 1896 р. народився  український композитор і диригент Ярослав Барнич. Помер 1 квітня 1967 р.

1899 р. народився  український журналіст Андрій Панів. Розстріляний комуністичним режимом 9 жовтня 1937 р.

1900р. народилася українська народна майстерня Параска Березовської. Померла 26 грудня 1986 р.